Kwaliteit in de Kraamtijd

Met zorg en aandacht

Kraam Zeker besteedt veel aandacht aan kwaliteit, dit alles om jullie gezin een veilige goede start te kunnen geven.

 We erg trots op ons WHO (World Health Organization)/UNICEF-borstvoedingscertificaat.

Eenmaal per drie jaar wordt door de stichting Zorg voor Borstvoeding gemeten of wij nog voldoen aan de gestelde normen voor het WHO/Unicef borstvoedingscertificaat. In 2014 is het certificaat opnieuw toegekend. Onze kraamverzorgenden werken volgens de "Tien richtlijnen" voor het welslagen van de borstvoeding’ opgesteld door de WHO en Unicef. De tien richtlijnen kun je terugvinden onder de knop "waarom borstvoeding".

Onze kraamverzorgenden worden ook met regelmaat bijgeschoold en zijn allemaal in het bezit van een EHBO-diploma en hebben ook een baby-, kind- en volwassenreanimatie certificaat.

Kraam Zeker heeft van verzekeraars een rapportcijfer 9,3 gekregen voor haar zorgverlening!

Kwaliteit van de zorgafsluiting
Je hebt bij ons altijd de gelegenheid om na de kraamperiode een oordeel te geven over de ontvangen zorg. Ook krijg je informatie over aansluitende zorgverlening van bijvoorbeeld consultatiebureaus.

Certificeringen

Tuple
StaticKit
Vakmensen